İlişkinin Kısa Sürmesinin Sebepleri Nelerdir?kısa süren ilişkilerin sebepleri

Günümüzde maalesef ki birçok ilişkiler çeşitli nedenlere bağlı olarak kısa süreler içerisinde sonlandırılmaktadır. Genellikle bireylerin iradesi ile doğrudan ilgili olarak başlatılan yeni ilişkinin dışarıda sağlıklı ancak içeriden sağlıksız bir biçimde devam ettirilmesi, beraberinde ilişkinin beklenenden daha erken zamanlı olarak sonlandırılmasına neden olmaktadır.

 İlişkinin Kısa Sürmesine Neden Olan Etkenler İse Şunlardır;

 Yapmacık Olunması

Başlanan bir ilişkide tek taraflı veya çift taraflı olarak yapmacık olunması, beraberinde ilişkinin temelinin zarar görmesine ve bir müddet sonrasında ise bireyler arası güvensizlik durumunun oluşmasına neden olmakta ve sonucunda ise başlatılan ilişkinin çok daha kısa sürmesine neden olmaktadır.

Üstünlük Hevesine Kapılması

İnsanın doğal yapısında nefs adını alan kötü bir manevi varlık yer almaktadır. Hal böyle iken de gerek sosyal yaşamda ve gerekse de kurulan ikili ilişkide tarafların ilk zamanlar olmasa da bir müddet sonrasında nefslerine uyarak birbirlerine karşı üstünlük sağlama yarışı içerisine girebilmektedirler. Bu durum ise beraberinde oluşturulan ilişkinin kısa sürmesi ile sonuçlanmaktadır.

Kuşkucu Olunması

İlişkinin kısa sürmesine neden olan önemli eylemlerden biri de taraflardan birinin veya her iki tarafın da birbirlerine karşı kuşku içerisinde bulunmasıdır. Bu eylem her ne kadar ilk süreçlerde pek belirgin olmasa da tarafların birbirlerini tanımaya başlamasından sonra etkin olmaktadır.

Bilinçsizce Soru Sorulması

İlişkinin sağlıksız olmasına neden olan faktörlerden biri de taraflardan birinin veya her iki tarafın da bilinçsiz olarak soru yağmuruna başvurmasıdır.

Özellikle daha ilk aşamada birbirlerinin geçmiş yaşamları hakkında olumsuz vakaları derinlemesine araştırmaya yeltenmesi, beraberinde birbirlerinden sıkılmalarına ve hatta bir müddet sonrasında konuşmaktan kaçınmalarına neden olmaktadır.

Ön Yargıların Başlaması

İlişkinin kısa sürmesine neden olan etkenlerden biri de taraflar arası ön yargıların başlamasıdır. İlk süreçlerden sonrasında başlayan ön yargılar, beraberinde sağlıklı bir biçimde başlanan ilişkinin zarar görmesine ve bir müddet sonrasında ise tamamen sonlandırılmasına neden olmaktadır.

Mükemmelliyetçilik

Hayatın her alanında olduğu gibi ilişkide de mükemmelliyetçi olunması beraberinde içerisinde bulunulan ilişkinin daha kısa sürmesine neden olmaktadır. Taraflardan birinde bulunan bu olumsuz eylem, beraberinde bir tarafın psikolojik anlamda kendisini baskı altında hissetmesine ve sonucunda ise karşı tarafın isteklerine yetişemez hissetmesine neden olmaktadır.

Bu bakımdan sağlıklı bir evlilik ve ilişki dönemi açısından yukarıdaki eylem ve alışkanlıklardan mutlak olarak kaçınılması gerekmektedir.

quote önceki yazımızda « makelemiz var.İlişkinin Kısa Sürmesinin Sebepleri Nelerdir? İle Benzer Sohbet Yazılarıİlişkinin Kısa Sürmesinin Sebepleri Nelerdir? yazına yapılan yorumlar

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?